TUFF-TUFF-tåget ett EU projekt

Tuff Tuff tåget i briobyn, är från början ett EU-projekt i syfte att utveckla logistiken kring ett antal spännande och intressanta besöksmål i, och kring, Osby. Tåget ska sommartid ha en tidtabell med möjlighet att åka på olika utflykter. Våra specifika rundor kommer att anslås på denna hemsida och via våra hållplatser i Osby. Våra besökare är en grupp som erbjuds denna möjlighet. Andra grupper är invånare och kringboende som vill uppleva sin hemby. Slutligen så kommer tåget också att hyras ut till företag, skolor eller föreningar. I syfte att gemensamt uppleva Osby i kombination med egna aktiviteter.

Historien bakom projektet

År 1946 började Karl-Aage Schwartzkopf med radio där han hade en serie som handlade om tågfamiljen Tuff-Tuff som sedan blev till två böcker. Den första boken heter ”Familjen Tuff-Tuff” och kom ut 1949. Boken blev början för honom som barnboksförfattare. Året efter kom han ut med en bok till om denna tågfamilj, ”Hemma hos familjen Tuff-Tuff”. I böckerna finns pappa loket och personvagnen mamma Tuff-Tuff. Barnen är den lilla koltendern Sotsvart och systern Finka.

Karl-Aage Schwartzkopfs far kom från början från Danmark, medan han själv växte upp i Osby i Skåne. När han tagit studentexamen 1940 arbetade han som fjällförare, gränspolis (i Jokkmokks distrikt 1944-1945), lokbiträde, resebyråtjänsteman, journalist och tidningsredaktör. I hans författarskap sattes det avtryck av några av dessa yrken. Från resorna som han gjorde världen runt skrev han flera resereportage under tiden när han jobbade som journalist åt olika tidningar. År 1963-1974 var han redaktör för resetidningen Utflykt.

Källa: wikipedia

BRIO-tåget

Företaget grundades 1884 av torparsonen Ivar Bengtsson (född 9 september 1860, död 27 juni 1948) i Boalt. I början ägnade Bengtsson sig huvudsakligen åt tillverkning och försäljning av korgar. År 1902 flyttade företaget en mil västerut, till grannsamhället Osby. Man hade nu bytt inriktning och bedrev handel med en mängd olika sorters varor. Det var också vid denna tid man började sälja träleksaker, genom ett samarbete med torparen och svarvaren Thomas Johansson i Osby som tillverkade den så kallade ”Osbyhästen”.

År 1908 skrev Ivar Bengtsson och hans hustru Sissa över ägandet av företaget till sina söner Viktor, Anton och Emil Ivarsson. I samband med detta registrerades firman som ”Bröderna Ivarsson Osby” – därav förkortningen ”Brio” eller ”BRIO”. Under sönernas regi expanderade företaget kraftigt, och blev efterhand Osbys i särklass största företag.

Inom leksaker var BRIO generalagent eller grossist för en mängd artiklar, till exempel Märklintåg, Segas spelkonsoler samt barbiedockor, medan man hade egen tillverkning av träleksaker i Osby. En av de mest kända är BRIO-tåget som var en utveckling av Familjen Tuff-Tuff.

Källa: wikipedia

Kreativt och lekfullt

Osby kommun har till stor del präglats att över hundra år med BRIO som största och viktigaste företag. Företaget har av naturliga betytt väldigt mycket för både kommunen och alla invånare under en mycket lång tid. Grunden till den företagskultur vi har idag ligger djupt rotat i både kreativitet och lekfullhet. Parallellt med BRIO har ett stort antal mindre företag knoppats av för att att utvecklas i samma anda som Ivar Bengtsson en gång i tiden. Osby har därför under många år förknippats med motsvarande företagaranda som exempelvis Gnosjö.

Än idag så finns det mängder med ”spår” och bevis på en historia som vilar på en upptäckarlusta och nyfikenhet. I Osby hittar du därför Sveriges roligaste Lekoseum som dessutom är under en spännande utveckling. Här finns också landets högsta clown. Den står majestätiskt vid infarten och påminner om en historia fylld med lek och kreativitet. Något som lever kvar även hos befolkningen och numera även med ett eget Tuff-Tuff-tåg.