Jankov Månsson projektledare

jankebanke@gmail.com

070-626 33 72

Jonas Ingesson, driftsansvarig

jonas@offroadbanan.se

Lars Åke Ljungdal, Osby hembygdsförening

larsake.ljungdahl@gmail.com

076-942 80 30